Name of Event : Computer Education Centre
Total No of Participants : 175
Venue : Hapur
Vivid Foundation opened Computer Education Centre In Hapur. 
Date of Event : 28/10/2009
 
 
 
 
 
 
NameAddress
Rahul SharmaHapur
Suraj KumarHapur
Vivek MehtaHapur
AnjaliHapur
Rahul SharmaHapur
Chirag GothiHapur
MadanHapur
Tanya MehtaHapur
Aman ChaudharyHapur
Vijay AroraHapur
Sonu KumarHapur
PoojaHapur
VeenaHapur
PriyanshuHapur
MuskanHapur
karanHapur
SakshiHapur
HemantHapur
AnkitHapur
SumitHapur
PradeepHapur
BhoomiHapur
MadanHapur
PrahladHapur
PradeepHapur
Vishal